Om WeGotThem

2019 var året vår dröm gick i uppfyllelse

  1. Introduktion

Dessa användarvillkor och återbetalningspolicy ("Villkor") reglerar användningen av We Got Them e-handel ("www.wegotthem.se") och de produkter som erbjuds där, inklusive men inte begränsat till limiterade sneakers ("Produkter"). Genom att använda Webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa Villkor.

  1. Användarvillkor

2.1. We Got Them förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa Villkor för eventuella ändringar.

2.2. Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa Produkter från Webbplatsen. Genom att genomföra ett köp bekräftar du att du uppfyller ålderskravet.

2.3. Du är ansvarig för att tillhandahålla korrekt och aktuell information vid registrering och köp, inklusive men inte begränsat till namn, adress, e-postadress och betalningsinformation.

2.4. We Got Them förbehåller sig rätten att neka eller avbryta beställningar av misstänkt bedrägeri, olämpligt eller olagligt beteende eller om det finns anledning att tro att kunden inte uppfyller dessa Villkor.

  1. Priser och betalning

3.1. Priserna för Produkterna anges på Webbplatsen och inkluderar moms, om inte annat anges.

3.2. We Got Them accepterar betalningar med kreditkort, direktbetalning och andra betalningsmetoder som anges på Webbplatsen.

3.3. Betalning måste göras i sin helhet vid tidpunkten för beställning. We Got Them förbehåller sig rätten att avbryta beställningar där betalning inte har mottagits.

  1. Leverans

4.1. We Got Them levererar Produkter inom Sverige och inom Europa. Leveranstid och fraktkostnad varierar beroende på destination och valt leveransalternativ.

4.2. We Got Them ansvarar inte för förseningar i leveransen som beror på omständigheter utanför vår kontroll, såsom force majeure, tullkontroller eller strejker.

  1. Återbetalningspolicy

5.1. Om du vill returnera en Produkt och begära återbetalning måste du kontakta We Got Them kundtjänst inom 14 dagar från mottagandet av Produkten.

5.2. Produkter som returneras måste vara oanvända, i originalskick och med alla etiketter och förpackningar intakta. We Got Them förbehåller sig rätten att neka en återbetalning om Produkten inte uppfyller dessa krav.

5.3. Kunden ansvarar för en returkostnad på 150kr. Återbetalning av köpesumman, exklusive 150kr, kommer att ske inom 5 dagar efter att We Got Them har mottagit och kontrollerat den returnerade Produkten. Om en vara ej hämtas ut på postombudet tar vi en hateringsavgift på 300kr för att täcka tur och returkostnaderna.

5.4. Om en Produkt är felaktig, skadad vid leverans eller om du har fått fel Produkt, måste du kontakta We Got Them kundtjänst inom 48 timmar från mottagandet av Produkten. Vi kommer att ersätta den felaktiga eller skadade Produkten eller återbetala köpesumman inklusive fraktkostnader, beroende på kundens önskemål.

5.5. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som användes vid köpet.

  1. Ansvarsbegränsning

6.1. We Got Them ansvarar inte för indirekta skador, följdskador eller förlust av inkomst som kan uppstå i samband med användning av Webbplatsen eller köp av Produkter.

6.2. We Got Them totala ansvar gentemot dig för alla krav som uppkommer i samband med dessa Villkor eller användningen av Webbplatsen och Produkterna är begränsat till det belopp du betalat för den berörda Produkten.

  1. Immateriella rättigheter

7.1. Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av We Got Them eller tredje part. Inget innehåll på Webbplatsen får kopieras, reproduceras, säljas eller användas för andra ändamål utan skriftligt tillstånd från We Got Them.

  1. Tillämplig lag och tvistlösning

8.1. Dessa Villkor och eventuella tvister som uppkommer i samband med dessa eller användningen av Webbplatsen eller Produkterna ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

8.2. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska tvisten hänskjutas till behörig svensk domstol.

  1. Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa Villkor, återbetalningspolicy eller vår Webbplats, vänligen kontakta We Got Them kundtjänst på info@wegotthem.se.

Våra märken